вторник, 2 ноември 2010 г.

Кога се изненадваме от хората

- По време на „Празник на черния нос" ли се запознахте? I - О да. Аз бях Неврона, пътешественичка в мозъка, а
Дейл беше сър Аксон. Той ми показа как да използвам светлината и мрака. - Докосна единия си клепач. - Как да изглеждам тайнствено на сцената. Как да направя лицето драматично.
Иоланд Корвуц описа актьорите като напълно скрити от тъмни роби.
Значи вие двамата сте станали приятели - казах аз. Соня Глушевич отпи вино.
-Дейл наистина беше много дружелюбен.
- Не изглеждате много изненадана, че е заподозрян в убийство.
-Всичко може да е изненада. Или нищо, зависи.
-От какво?
Тя наклони глава на една страна.
-Ако вярваш на хората, те те изненадват.
-Вие не вярвате ли?
-Вече не- отвърна тя. - Всеки ден мъжът ми казваше, че ме обича.Всеки Божи ден, в шест и половина, първото нещо, преди да си измие зъбите........

откъс от книгата "Импулсивно" Джонатан Келерман

Няма коментари: