вторник, 2 ноември 2010 г.

Кога се изненадваме от хората

- По време на „Празник на черния нос" ли се запознахте? I - О да. Аз бях Неврона, пътешественичка в мозъка, а
Дейл беше сър Аксон. Той ми показа как да използвам светлината и мрака. - Докосна единия си клепач. - Как да изглеждам тайнствено на сцената. Как да направя лицето драматично.
Иоланд Корвуц описа актьорите като напълно скрити от тъмни роби.
Значи вие двамата сте станали приятели - казах аз. Соня Глушевич отпи вино.
-Дейл наистина беше много дружелюбен.
- Не изглеждате много изненадана, че е заподозрян в убийство.
-Всичко може да е изненада. Или нищо, зависи.
-От какво?
Тя наклони глава на една страна.
-Ако вярваш на хората, те те изненадват.
-Вие не вярвате ли?
-Вече не- отвърна тя. - Всеки ден мъжът ми казваше, че ме обича.Всеки Божи ден, в шест и половина, първото нещо, преди да си измие зъбите........

откъс от книгата "Импулсивно" Джонатан Келерман

четвъртък, 28 октомври 2010 г.

Гадателят /древно западноафриканско предание/

Имало едно време, сигурно и днес го има, един млад мъж, който загубил вяра в живота. Струвало му се, че цял живот единствено работил, а продължавал да меч¬тае за много неща — приключения, богатство и разбира се, любов. Знаел, че със сигурност в живота трябва да има нещо повече, а не само ежедневната борба за оцеляване.
Един ден дочул, че в някакво далечно село ще има па¬наир, и вестта го развълнувала повече от обикновено. На панаирите, на които бил ходил като дете, имало различни изпълнители, песни и танци. А веднъж: видял гадател. Въпреки че не вярвал много в такива неща, той имал усе¬щането, че ако му предстои да направи нещо повече в жи¬вота си, по-добре е да го разбере сега, а не да живее с лъжливи надежди. И решил да отиде на панаира с надеж¬дата да намери гадател, който да предскаже съдбата му.
Пътят до панаира бил дълъг и той пристигнал по мръкнало. Градчето било оживено от музика и танци, а хората продавали своите изделия. Въпреки че бил пътувал през по-голямата част от деня, сърцето му тупкало от вълнение, породено от пъстротата на панаира. Той се скитал по уличките и между сергиите и се опивал от ве¬селието, а очите му търсели знак за присъствието на мистик или гадател.
В самите покрайнини на градчето, където веселието било в разгара си, той съзрял малка шатра с окачена отп¬ред табела: "Предсказваме бъдещето. " Сърцето на мла¬дия мъж: подскочило и той се насочил към отметнатата завеса. Поел си дълбоко въздух и надникнал вътре. Някакъв старец седял край разнебитена стара маса, чийто крака били толкова тънки и разклатени, колкото неговите соб¬ствени. Тялото на младежа хвърлило сянка върху стаята и старецът вдигнал глава.
-Дошъл си да ти предскажа бъдещето ли?
Гласът на стареца бил силен и уверен. Младежът само кимнал. Старецът се изправил и с жест посочил към един стол срещу него. Младежът погледнал стола и нетърпеливо се насочил към него. Но преди да успее да седне, старецът протегнал ръка и внимателно, но силно хванал младия мъж: за рамото.
- Първо да уредим таксата ми...
Младият мъж присвил очи, обхванат от съмнения -нямал му много вяра. Преди да може да отговори обаче, старият гадател продължил:
- В края на краищата това не трябва да е проблем за човек, който със сигурност ще спечели огромно богатство някой ден.
Сърцето на младия мъж подскочило.
- Искаш да кажеш, че наистина ще бъда богат!
Старецът не казал нищо, запазвайки безизразно из¬ражение на лицето си. Когато не последвало нищо друго, младежът бързо бръкнал в джоба си и подхвърлил шепа сребърни монети на масата. Старецът мигновено ги заг¬ребал в шепата си и безизразното му лице се усмихнало на младия мъж:. Той поканил с жест младежа да седне и уси¬лено закимал с глава.
- О, без съмнение - казал той - стига да намериш подходящата работа и да пестиш парите си.
Младият мъж: възкликнал от почуда и вълнение, ка¬то вече си представял какво ще направи с всичкото си бъ¬дещо богатство. Докато младият мъж: присядал, гадате¬лят попитал:
- Какво друго би искал да знаеш?
- Ще бъда ли толкова прочут, колкото и богат? - запитал честно младият мъж:.
Гадателят замълчал, все едно, че чакал отговор от небето, след това притворил очи. Отговорил сериозно:
- Определено виждам, че ще бъдеш прочут - отвърнал той. - Особено след като станеш известен.
Младият мъж: грейнал и се наклонил напред, нетър¬пелив да чуе още нещо за съдбата си.
- Ще се оженя ли... щастливо?
Гадателят отново замълчал, очите му се затворили, сякаш измъквал своите отговори от някакъв мистериозен духовен източник.
- Ще се ожениш - обявил старият гадател. — И тя ще бъде твоята истинска любов, стига да я намериш и тя да приеме. Двамата ще бъдете толкова щастливи, колкото никой друг не е бил на света, ако заедно избегнете не¬щастието.
Младият мъж изпаднал в екстаз. Винаги бил вярвал, че животът му готви нещо повече, но никога не се бил на¬дявал, че ще получи толкова много.
v - А дълго ли ще живея? - Младият мъж задържал дъха си, страхувайки се, че след като са му предсказани толкова много и хубави неща, сигурно ще умре млад.
- Хммм. - Старецът сякаш се отнесъл за миг. После сякаш кимнал на някакъв невидим дух. -Да, разбирам, - казал той на въздуха над него, все едно, че говорел на невидим дух. После отворил очи и се вгледал в широко отворените очи на младия мъж:.
- Ще имаш много дълъг живот - казал той след напрегнато мълчание. - Стига да останеш здрав. Тогава само преждевременна смърт би могла да го съкрати.
Младият мъж скочил от стола, лицето му искряло от радост. Той сграбчил ръката на стария гадател и бур¬но я раздрусал. А когато не му достигнали думи да изрази благодарността си, той прегърнал стареца и изскочил от шатрата. Бил убеден, че късметът му ще проработи още по пътя за дома.

вторник, 26 октомври 2010 г.

АКО… Ръдиард Киплинг

АКО… Ръдиард Киплинг (Превод – Валери Петров)

Ако владееш се, когато всички треперят и наричат те страхлив
сред вперени съмнителни очички се довериш, но бъдеш предпазлив
Ако изчакаш и оставаш бодър или наклеветен-не клевети намразен -
не отприщвай свойта злоба но ни премъдър, ни презвят бъди
Ако мечтаеш – властен над мечтите и мислиш, но сред мисли не летиш
На Поражението и на Славата венците ако приемаш равнодушно ти
Ако злодеи с Истината свята пред теб търгуват и го понесеш,
или пък видиш сринати нещата градени цял живот – и почнеш нов градеж
Ако натрупаш на камара всичко спечелено;заложиш го на зар;
изгубиш, и започнеш пак от нищо; и не поглеждаш никога назад
Ако заставаш нерви, мозък, длани негодни вече – да ти служат пак
и само с Волята в теб останал да продължиш отново влязъл в крак
Ако си лорд – дори в тълпата слязъл или в двореца – чист като дете
Ако ни враг, ни свой те наранява
Ако не смеят в спор да влязат с теб
Ако запълниш хищната минута с хванат миг от нейните шейсет
Светът е твой! Молбата ти е чута!
И главно ,сине – ти ще си Човек!

Цитати от А.П.Чехов

Днес попаднах на ръководство по творческо писане /http://literaturatadnes.com/wp-content/writing-tips.pdf/,компилирано от Преслав Ганев.

Една от насоките за развиване на творческия талант, поместени в ръководството, е да се чете много - предимно произведения на Чехов.

В тази връзка ето няколко цитата от Чехов, поместени на http://bg.wikiquote.org/.

Те са следните:

1.Човек е това, в което вярва.

2.Като погледнеш някое поетическо създание: муселин, ефир, полубогиня, милион възторзи, а надникнеш ли в душата му - най-обикновен крокодил. — "Мечка"

3.Равнодушието е паралич на душата.

4.Водката е бяла, но зачервява носа и очерня репутацията.

5.Човек ще стане по-добър, тогава, когато му покажете какъв е.

/Тогда человеку станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть./

6.Доброто възпитание не е в това да не разлееш сос на покривката, а да не правиш забележка на този, който го направи.

неделя, 8 август 2010 г.

"Работи върху себе си, да се освободиш. Не можеш да придобиеш свобода,ако не обичаш душата си; не можеш да придобиеш сила, ако не обичаш духа си; не можеш да придобиеш светлина и знание, ако не обичаш ума си; не можеш да придобиеш доброта, ако не обичаш сърцето си. Така, както се проявявате днес,това е вашият минал живот. Трябва да се освободите от миналото и да заживеете по нов начин." Учителя

четвъртък, 5 август 2010 г.

"Нищо не показва превъзходството на характера така,
както доброто поведение в спор,който не може да се избегне."
Х.Тейлър

понеделник, 26 юли 2010 г.

Откъс от 'Науката за любовта' от Джон Бейнс

Обич към себе си

Християнската максима „Обичай ближния си така, както обичаш себе си!" ни учи, че човек не трябва да се изключва от любовта и трябва първо да обича себе си. Анализирайки тази максима, бихме могли да стигнем до заключението, че да обичаш себе си е условие да обичаш ближния си; с други думи, „трябва да обичаш ближния си така, както вече обичаш себе си". Някои хора тълкуват тези думи в смисъл, че да обичаш себе си е синоним на себелюбие, което на практика има негативен смисъл. Ерих Фром изследва задълбочено тази тема и според него самолюбието и любовта към себе си не само не са равнозначни, но са напълно противоположни. Себичният индивид не обича себе си, напротив той се мрази.

Фром пише: „Всъщност себичните индивиди не само не могат да обичат другите, но са неспособни да обичат и себе си". По-нататък той добавя: „По-лесно ще разберем себичността, като я сравним със силната загриженост за другите, например, в случая на майката, която проявява прекалени грижи към детето си.
Макар съзнателно да вярва, че безкрайно го обича, тя всъщност изпитва дълбоко потисната неприязън към обекта на тази обич. Прекалените й грижи не са предизвикани от необикновено голяма обич към детето, а от стремежа й да компенсира пълната си неспособност да го обича".
Освен това, да обичаш себе си включва също да бъдеш верен на себе си - изходната точка, от която можеш да обичаш другите. Човек, който не е верен на себе си и постоянно се самозалъгва, не държи на думата си и няма здрави морални принципи, много трудно би могъл да обича другите. Да обичаш себе си в най-висш смисъл означава да бъдеш обвързан с Висшето Аз. То е пълна противоположност на себичността, чийто център е Низшето Аз. Съюзът с Висшето Аз изисква вярност към себе си и обич към другите. Обикновено хората, които мразят себе си и не могат да се приемат такива, каквито са, не са в състояние да обичат партньора си, защото им липсва способност да дават - неделима част от изкуството да се обича.

четвъртък, 15 юли 2010 г.

Дао на смелостта

Из "За смелостта", Ошо

Животът не слуша твоята логика; той си върви необезпокояван по своя път. Ти
трябва да слушаш живота, него не го интересува логиката ти.
Когато навлезеш в живота, какво виждаш? Идва силна буря и падат огромни
дървета. Според Чарлз Дарвин те би трябвало да оцелеят, защото са най-приспособени,
най-силни, най-мощни. Например някое много старо дърво - сто метра високо, на
възраст три хиляди години. Самото присъствие на дървото създава сила, дава
усещането за сила и мощ. Милиони корени са проникнали в земята, отишли са
надълбоко и дървото стои със сила. Естествено, дървото се бори - то не иска да се
поддава, да се предава - но след като свърши бурята, то е паднало мъртво, вече не е
живо и цялата му сила е изчезнала.
Бурята е била прекалено силна - тя винаги е прекалено силна, защото идва от
цялото, а дървото е само един индивид.
А ето и малките растения и обикновената трева - когато дойде бурята, тревата се
огъва и бурята не може да й навреди ни най-малко. Най-много хубаво да я измие, това е
всичко; целият насъбран прах се отмива. Бурята осигурява една хубава баня и след като
отмине, малките растения и тревичките отново танцуват весело. Тревата почти няма
корени, може да бъде изтръгната и от малко дете, но бурята се е оказала безсилна.
Какво се е случило?
Тревата е следвала пътя на Дао, пътя на Лао Дзъ, а голямото дърво е следвало Чарлз Дарвин. Голямото дърво е било много логично: то се е опитвало да се
съпротивлява, да покаже своята сила. Ако се опитваш да покажеш силата си, ще те
победят. Всички Хитлеровци, Наполеоновци, Александър Велики, са големи, силни
дървета. Всички те ще бъдат победени. Тези като Лао Дзъ са подобни на малки
растения: никой не може да ги победи, защото те винаги са готови да се огънат. Как
можеш да победиш човек, който се огъва, който казва: „Аз вече съм победен.
Господине, наслаждавай се на своята победа, няма нужда да създаваш неприятности.
Аз съм победен." Дори и един Александър Велики ще се почувства излишен пред Лао
Дзъ, няма да може да направи нищо. Ето какво се е случило някога, точно така се е
случило...

неделя, 11 юли 2010 г.

Цитат. Как влияем върху собствената си карма

"В живота няма скокове и случайности - всичко си има своята причина. Всяка наша мисъл, всяко наше чувство и постъпка изхождат из миналото и влияят върху бъдещето. Докато това минало и бъдеще е скрито за нас, докато ние гледаме на живота като на загадка, неподозирайки, че сами сме се създали, дотогава явленията в нашия живот ще ни се показват като случайно излезли из бездната на незнайното и срещнали нас в света. Тъканта на човешката съдба се изтъкава от самия човек с безчислени нишки, сплетени в неразбираема за нас сложност: една нишка изчезва от нашето съзнание, но тя не е изчезнала, а се е скрила надолу, друга се появява внезапно, но това е все тази, същата нишка, излязла от невидимата за нас страна на тъканта и отново се явява на видимата й повърхнина. Гледайки само на част от тъканта, и от нейна страна, нашето съзнание не е в състояние да схване всичката сложност на нейното сплитане."

Из "Учение за кармата" Елена Блаватска

четвъртък, 8 юли 2010 г.

Принципи на дао

Дао — това е философия, събрала в себе си мъдростта и хармонията на природата. Нейният основен принцип у-вей (не-действие) е подход към живота чрез ненамеса, следване на естествения ход на нещата без коригиране и оценъчен елемент.
Даоистите смятали, че всички концепции за подобряване на света са в действителност вредни, тъй като по този начин се нарушават хармонията и равновесието, присъщи на всяко нещо под слънцето. По този начин нарушеното равновесие вътре в нас се отразява върху равновесието в природата, както и обратното. Защото всичко в природата е взаимосвързано и произтичащо едно от друго.

Докато западният начин на мислене изисква светът и човешката природа да бъдат подобрени и променени,
Дао разширява съзнанието ни и ни помага да видим света в цялото му многообразие. Вече не съдим, не се страхуваме и не отричаме, а с отворени сетива се отдаваме на „непоносимата лекота на битието"...

сряда, 7 юли 2010 г.

Мисъл на деня


"Великите хора обсъждат идеи, обикновените - събития, а дребните хора - другите!"

Спалнята. Какво ни гарантира спокоен сън

Няма съмнение, че спалнята е най-важната част от личното пространство. Само тук можете напълно да се отпуснете, да отдъхнете след тежкия ден, при това тук гости не влизат, освен ако не ги поканите! От какво има нужда това специално място във вашия дом?


Леглото

То е сърцето на всяка спалня. От качеството му зависи не само сънят ви, но и доброто настроение, и здравето. Изборът е богат - на ниски или високи крачета, на колелца, с неоново осветление и др.
Можете да си поръчате модел, какъвто вие искате и размери, които ви устройват.

Почитателите на кънтри стила може би ще предпочетат изработено от алуминий или ковано желязо с метални пръчки на гърба.
Любителите на разкоша пък биха могли да се спрат на мекия, удобен балдахин и да обзаведат стаята като покоите на турски султан.
Източният стил предлага ниска мебел - понякога дори само един голям и удобен матрак, сложен върху "голи дъски"!
А какво ще кажете за едно морско пътешествие, докато кротко се носите в облаците на съня? Купете си водно легло - меко, топло, удобно, приемащо формата на тялото ви. Съвременните водни легла съхраняват зададената им температура и затова организмът не изразходва енергия за стоплянето на чаршафите. Тялото се чувства отпуснато, кръвта циркулира свободно, а сънят е дълбок и спокоен. Ще изчезнат болките ви в гърба, безсънието, няма да ви се налага да ходите при терапевт и ортопед. Човек прекарва една трета от живота си в сън, защо тогава да не положи малко усилие, за да му е максимално комфортно?

Матракът е много важна част от леглото. Не е задължително да го купите в комплект. Лекарите препоръчват да се спи на ортопедични матраци - твърди, полутвърди или меки, но задължително многопластови.
Твърдите латексови матраци са пълни с натурална смола. Пружинно-латексовите са направени от пружини с различен диаметър за различните части на тялото, поради което служат и като добър масажьор. Ако ви мъчат болки в гърба или кръста, или пък прекарвате деня си седнали постоянно на стола пред компютъра, изберете матрак от кокосови влакна.

Ракла, скрин или вграден гардероб?


В нея от векове жените прибирали бельото, дрехите на семейството, одеалата и разни техни си дреболии. Днес тази мебел е просто акцент, моден аксесоар, който би придал на помещението уют и чар, особено ако е уникален екземпляр в стил Людовик XVI с дърворезба например. Съвременно решение за дрехите в спалнята са и вградените гардероби с плъзгащи се огледални врати - удобни и ергономични.

Светлина н цвят
Традиционни за тази част на дома са бялото и кремавото. Те действат успокояващо и приспивно. Бледозеленото е подходящ цвят срещу безсънието, а ако сте склонни към депресии, предпочетете прасковеното или бежавото.Лилавото е много аристократично и въздействащо, но то също е подходящо за спалното помещение /и не само там, тъй като това е любимият ми цвят/.

Светлината трябва да е приглушена, може и романтична. Разбира се, можете да добавите две малки, елегантни лампички за четене.


Малко фън шуи за дома

Източните мъдреци съветват да изберете за спалнята най-защитеното място в дома, така че, когато спите, да не се чувствате уязвими. Вратата трябва да е една, прозорецът да не е много голям.
Ако помещението е с остри ъгли, посмекчете ги с помощта на драпировка и огледала. Желателно е леглото да има крачета, а не да е опряно направо на земята. Не слагайте под него разни вещи и предмети, дръжте всичко в шкафовете. Специалистите по фън шуй съветват да не се купуват антикварни мебели, ако не знаете съдбата на предишните им собственици. Ако забележите, че имате проблем със съня, опитайте да смените посоката на леглото.
Можете да монтирате малко фонтанче или аквариум - психолозите твърдят, че водата успокоява и действа отпускащо. За да се скриете от външния свят, сложете щори в тон с кувертюрата на леглото.

Но все пак всичко е въпрос на вкус. Ако нещо друго ви допада повече- и в разположение, и цветово, предпочетете него. Личният избор и желание, според мен, е най-важният компонент във всяко начинание!

вторник, 6 юли 2010 г.

Салата с риба тон

Необходими продукти:


риба тон от консерва /Rio Mare е много добър вариант/
маруля
краставица
кашкавал на кубчета
оцет със счукан чесън
зехтин

Начин на приготвяне:

Всичко се смесва и се поднася отделно или като гарнитура.
По-вкусно е, ако продуктите салатата се сервира охладена.

петък, 2 юли 2010 г.

Суровоядство

Рецепти със сурови храни

Ябълково ястие


Приготовление: нарязват се на малки парченца 1–3 ябълки, прибавят се, като се размесват, 1–2 лъжици предварително натопени овесени ядки, сок от 1/2 лимон, 1 лъжица каймак или гъсто мляко, мед или плодов сок.Ястие от ябълки и орехи


Приготовление: разбъркват се 1–3 ябълки, нарязани на парченца, 1–2 лъжици предварително натопен квакер (овесени ядки), сокът от 1/2 лимон, 1/2 лъжица ядки от орехи, бадеми или лешници и 1 лъжица каймак или мляко.Ястие от ябълки и моркови


Приготовление: 1–3 ябълки се нарязват на малки парченца, прибавят се 1–2 лъжици предварително натопен квакер (овесени ядки), 1–2 лъжици смлени бадеми, 1–2 лъжици настъргани моркови, сокът от 1/2 лимон, 1 лъжица каймак или мляко.Ястие от сливи или други плодове


Приготовление: разбъркват се 200–300 г смачкани сливи, ягоди, малини, боровинки или други меки плодове, 1–2 лъжици предварително натопен квакер (овесени ядки), сокът от 1/2 лимон, 1 лъжица каймак или мляко.Ястие от круши или други плодове


Приготовление: разбъркват се 200–300 г на дребно настъргани круши, ябълки или други плодове с 1–2 лъжици предварително натопени овесени ядки, сок от 1/2 лимон, 1 лъжица каймак или мляко.Ястие от овесени ядки и сухи сливи


Приготовление: взимат се 2 лъжици овесени ядки, предварително попарени, и 10 сухи сливи, натопени от вечерта, а на сутринта им се изваждат костилките и ситно се нарязват. Сливите могат да се заменят с ябълки, настъргани на ренде. След това се разбъркват, като се прибавят сокът от 1/2 лимон, 2 лъжици сладък каймак без захар и 1 лъжица млени бадеми.Манастирска каша


Приготовление: 50 г овесени ядки се разбъркват с 50 г стъргани рошкови, 125 г смлени орехи и 250 г на дребно нарязани смокини; към тази смес може да се прибави и 1/8 л мляко.Салата от моркови


Настъргват се морковите, след това им се слага малко чист зехтин, малко лимон и няколко маслини. Тази салата замества суровото ядене на морковите.Салата от зелени пиперки и други зеленчуци


Приготовление: взимат се по равни части зелени пиперки, зелен кромид лук или зелен чесън, червени домати и магданоз, нарязват се на дребно, заливат се с чист зехтин и лимонов сок по вкус. Тази салата е много богата на витамини.

Източник

Профилактика при стомашни киселини

Киселини в стомаха и болки под лъжичката към обед и към 4 ч следобед. Силни стомашни уригвания.

1. Да има вяра, да не се безпокои.

2. Да употребява за храна мляко с кафе, варен праз, варен лук, варени моркови, варено цвекло, варена бамя като салата. (Ще се махне водата и бамята ще се яде с лимон и дървено масло.) Цветно зеле. Изобщо да употребява лесносмилаеми храни.

3. Измиване краката всяка вечер до коленете с топла вода.

4. Няколко пъти в седмицата да измива слабините с топла вода.


(вж. повече Димков, БНМ, т. ІІІ/1)


Причини. Повишено отделяне на стомашния сок с по-голяма киселинност се среща най-често при раздразване на стомашната лигавица от тютюн, алкохол, дразнеща храна. При остър или хроничен гастрит, при язва болният също има оплаквания от киселини. И някои невротични състояния могат да се придружават от такива прояви.

Признаци. Болният обикновено е със запазен апетит и се храни добре. Но след нахранване има тежест, парене под лъжичката и зад гръдната кост, упорити кисели оригвания, а понякога гадене и повръщане. Киселите оригвания могат да се явят на пристъпи, особено след грешки в храненето.

Предпазване. Необходимо е храненето да става правилно, да се вземат навременни мерки при възпаление на стомашната лигавица, да се укрепва нервната система.

Лечение. Според причината, която предизвиква повишената киселинност. Народната медицина препоръчва първите една-две вечери да се правят на болния топли клизми (39°С) с една лъжичка сода за хляб, а след това само при запек. Освен това сутрин и обед (след ядене) да се налага коремът с лапа от трина, възможно по-топла, доколкото може да се търпи. Върху торбичката да се сложи мушама или един голям пласт плат, за да може да се държи половин час. Налагането да се повтаря в течение на три дни. Освен него три дни наред болният всяка вечер да си прави и топла баня (40°С) на краката с морска сол с продължителност 15 минути, а след банята да се поставя коремен компрес, натопен в топла отварка от трина или във вода (26°С); държи се цяла нощ. От четвъртия ден нататък вместо лапите и топлите бани на краката болният да си прави всекидневно фрикция с хладка вода (20°С), смесена наполовина с оцет, а вечер преди лягане коремен компрес, както по-горе.

Вътрешно. По желание едно или две от изложените средства:

а) Сок от червени картофи. Избират се само пресни картофи, изчистват се хубаво със студена вода и по възможност с четка (подобна на четка за ръце), рендосват се и след това се пресоват. Сокът е млечно-кафява течност с неприятен вкус. Взема се неразреден преди или заедно с храната по 100 г 45 пъти на ден.

б) Сок от обикновена зелка. Приготовлява се и се употребява по същия начин, както и сокът от червени картофи.

в) Отварка от синя тинтява. Една супена лъжица от билката се запарва като чай с 200 г вряща вода. Пие се по кафена чашка 1 час преди ядене.

г) Нахут. Гълта се суров на цели зърна в следната последователност: първия ден едно зърно, втория ден две зърна, и т. н. до десетия ден, в който се вземат 10 зърна. След това в същата постепенност се намаляват с едно, т. е. единадесетия ден 9 зърна, дванадесетия ден 8 зърна и т. н. до деветнадесетия ден, в който се гълта едно зърно. Който не може да гълта зърната, може да ги дъвче. При нужда това се повтаря.

д) Освен казаното много е полезно четвърт час преди ядене да се взема и по една лъжица чист маслинен зехтин (не олио).

Диета. Лека природосъобразна, млечно-растителна храна, почти безсолна. Забранени са грубите и дразнещите храни, особено пържените, кафето, алкохолът, подправките, кисело, лютиво. Болните трябва да се хранят редовно. Лечебно действуват и минералните води. Препоръчват се леки тестени храни, овощни и зеленчукови сварени пюрета, орехи, бадеми, ориз, картофи и др. всичко добре сдъвкано.

Спанакът да се яде само във вид на пюре, сварен добре (водата да се изхвърля след сваряването). Лук, чесън и праз се забраняват. Лимонът не се забранява. Прясно и кисело мляко, каймак, прясно сирене са полезни. Полезно е вместо хляб да се употребяват пресни пуканки (от царевица); те действат като средство за отнемане на киселините. Също е полезно след обяд и вечеря болният да изпива и по една чашка кафе от фий или пък след обяд и вечеря да изяжда по един сварен картоф с малко лимон, а след него да изпие една кафена чашка мляко или топла вода, разбъркана с чаена лъжичка прах от въглища от липа или върба.

Още материали

(вж. повече Дънов, „Книга за здравето”, „Здраве и дълголетие ...”, „Хляба наш насъщни”)

Отстраняване на черни точки по лицето (въгарци, комедони)

Черните точки са разширени пори, изпълнени с мазнини, прах и нечистотии. Те са големи от иглен връх до главичка на топлийка. Обикновено се появяват по носа, по брадата и по другите части на лицето.

Като предпазно средство всред народа се използват вечерните бани на лицето с чай от лайка, измиването на лицето с гореща вода и серен сапун (или с бораксов разтвор – 2–3 чаени лъжички на чаша вода) или изтриването на лицето с лавандулов спирт или одеколон.
Лечението се провежда, както при лунички по лицето, със следните допълнения:

1. Всяка сутрин след сухия четков масаж лицето се измива със серен сапун или с бораксов разтвор, след което хубаво се наплисква със стайна вода, изтрива се и накрая се натърква с половин обелен лимон, завит в тънко и меко платно.

2. Вечер преди лягане се прави парна баня на главата най-добре с чай от лайка, последвана от коремен компрес с чай от трина, едновременно съчетан и с маска на лицето от хладък селски хлебен квас, забъркан с мляко – държат се цяла нощ.

Лятно време особено полезни са слънчевите бани със зелени листа (30–60 минути), последвани от поливане на цялото тяло с хладка слънчева вода или речна (морска) баня.
Механичното премахване на точките чрез изстискване не се препоръчва, защото разваля лицето и може да предизвика инфекция с лоши последици.

Лечението се повтаря до пълното изчезване на черните точки.


Източник

събота, 19 юни 2010 г.

неделя, 13 юни 2010 г.

Хамбургер с млечен сосНеобхдими продукти (за 1 хамбургер):


1 голяма сусамена питка

150гр кайма /по-подходяща е телешката/
малко сух хляб /по желание/
2 ч. л. кетчуп
1 с. л. майонеза
1 с.л. кисело мляко или заквасена сметана
малко нарязан на ситно чесън и копър
1 голям доматен резен
1 кръгче запечен лук
1 листо от маруля
сол
черен пиперНачин на приготвяне:


Смесете каймата и малко сух хляб и оформете голяма, но тънка питка.

Замразете питката за няколко часа преди да я опечете.

Запечете сусамената питка от двете страни докато покафенеят на горещ тефлонов тиган. Също може да се замрази за 15-30 минути.

Печете питката от кайма 2-3 мин. от всяка страна в нагорещения тиган. Поръсете със сол и черен пипер.

Намажете двете страни на питката първо с кетчуп, а после със соса, приготвен от майонезата, киселото мляко, чесъна и копъра.

Сложете печения на тиган лук, домата, листо от маруля и най-накрая месото.

Според вашия вкус може да добавите и други продукти в хамбургера/например печени на скара тиквички/.

вторник, 8 юни 2010 г.

Идеи за дневната

Идеи за обособяване на работен кът в дневната.четвъртък, 27 май 2010 г.

сряда, 12 май 2010 г.

Лукът в козметиката

Маска за отстраняване на пигментни петна

100 г кромид лук, 100 г мед

Почистеният и настърган на ситно лук се смесва с меда. Маската се нанася върху измитите и подсушени лице и шия.

След 15 мин. маската се отстранява отначало с влажен, а след това със сух памучен тампон.

При мазна кожа към сместа се прибавят 30-40 мл 6 процентов винен оцет.
Лучена маска за лице

Лукът регенерира клетките на кожата.
Твърди се, че ако към 25 годишна възраст започнете редовно да правите лучена маска на лицето - към 50 години няма да имате бръчки.


Настържете лук със ситно ренде, но не го изстисквайте, докато не измиете лицето и шията.

Сложете лука в марличка и изстискайте сока в чашка. Добавете към луковия сок малко мед и с получената кашица намажете кожата на лицето и шията.

Задръжте маската върху лицето около 30 минути. Измийте я със среда от хляб и студена вода.

Нанесете с върховете на пръстите много малко подхранващ крем. Под очите намажете масло от гроздови семена.

Рецепти от народната медицина за сваляне на високо кръвно налягане

1.Лимонов сок и прясно мляко

Приготвяне:

Изстисква се сок от два лимона и се прибавя към половин литър прясно мляко.
Сместа се разделя на три равни части, като всяка се консумира сутрин, обед и вечер.
Най-напред се изпива получената суроватка, а след това с лъжичка се изяжда и ъстеното мляко.


2.Чай от семена от копър, маточина и невен.


Приготвяне:

1 ч.л. семена от копър се заливат с 250 мл вряща вода и се варят 3-4 мин.
След това /само да се попарят/ се прибавят по 1 чаена лъжичка листа от маточина и цвят от невен.
Съдът се сваля от котлона и билките се оставят да киснат най-малко 2 часа, след което течността се прецежда.

Пият се по 2 супени лъжици преди ядене.

3.Отвара от стафиди.

Приготвяне:

100 гр стафиди се слагат в 1 чаена чаша гореща вода и се варят 10 мин. Сместа се изпива за един ден.

вторник, 13 април 2010 г.

ЯЙЦА, ПЪЛНЕНИ СЪС СПАНАК (Добруджа)

Необходими продукти:

яйца 10 бр., спанак 0.500 кг, кашкавал 150 г, краве масло 125 г (1 пакетче), прясно мляко 200 мл (1 чаена чаша), брашно 10 г (1 супена лъжица), сол и черен пипер.


Начин на приготвяне:

Яйцата се сваряват и обелват. Отрязва се капаче откъм заострената част и внимателно се изважда жълтъкът.

В подсолена вода се сварява спанакът, отцежда се от водата, нарязва се на ситно и се смасва със стритите жълтъци, настъргания кашкавал и черен пипер.

С получената смес се пълнят яйцата. Захлупват се капачетата и се нареждат в тавичка, намазана с масло. Останалата плънка се смесва с прясното мляко и брашното и се изсипва между яйцата. На всяко яйце се поставя бучица масло.

След това яйцата се запичат за около 10 минути в силна фурна.

ЧОРБА ОТ КОПРИВА

Така се приготвя чорба от коприва в село Момчиловци.

Необходими продукти:

коприва 0.500 кг (3 шепи), лук 50 г (1 глава), растително масло 50 мл (5 супени лъжици), домати 150 г (2-3 бр.), ориз (фиде) 40 г, прясно мляко 200 мл (1 чаена чаша), червен пипер 5 г (1 чаена лъжичка), сол и магданоз на вкус.

Начин на приготвяне:

В мазнината се задушава нарязаният на ситно лук. Прибавят се червеният пипер и настърганите на ренде домати. След задушаването на доматите се прибавя копривата, предварително измита и нарязана на ситно. Когато поомекне копривата, сместа се посолява, залива се с 5 чаени чаши топла вода и се кипва. Прибавя се оризът и се вари до готовност. Готовата чорба се подправя с топлото мляко, поръсва със ситно нарязани магданоз и се поднася.

СУПА ОТ СЧУКАН ЗРЯЛ ФАСУЛ И КОПРИВА ОТ ВЕЛИНГРАД

Изключително подходяща за пролетта. Бори успешно пролетната умора и снабдява организма с незаменими микроелементи /например желязо/ и витамини от група В.

Необходими продукти:

шарена сланина 100 г/или бекон/, зрял фасул 200 г (1 чаена чаша), коприва 200 г (1 шепа), пресен кромид лук 1 връзка, домати 100 г (2 бр.), растително масло 60 мл (6 супени лъжици), сол, джоджен, магданоз и джанки на вкус.

Начин на приготвяне:

Във вряща вода се пуска сланината, накълцана на ситно, а след това - счуканият и измит фасул. Когато се свари фасулът, се прибавят лукът, копривата и доматите, нарязани на ситно и задушени в растителното масло, и джанките. Супата се посолява и се доварява. Поръсва се с магданоз и джоджен, нарязани на ситно, и се поднася.

СУПА ОТ СТЪРГАНИ ТИКВИЧКИ

Необходими продукти:

тиквички 400 г (2-3 бр.), пресен кромид лук 1 връзка, растително масло 40 мл (4 супени лъжици), брашно 10 г (1 супена лъжица), яйца 2 бр., кисело мляко 100 г (1/2 чаена чаша), копър или магданоз и сол на вкус

Начин на приготвяне:

Лукът, нарязан на ситно, и тиквичките, настъргани на едро ренде, се задушават в мазнината. Поръсват се с брашното, разбъркват се няколко пъти и се заливат с 5-6 чаени чаши топла вода. Супата се посолява на вкус и се вари 20-30 минути, след което се застройва с яйцата и киселото мляко и се поръсва със ситно нарязан магданоз или копър. Поднася се гореща.

Тази супа е характерна за Севлиево и околността.

СУПА ОТ ПРЯСНО ЗЕЛЕ

Необходими продукти:

зеле (1/4 зелка), растително масло 60 мл (6 супени лъжици), моркови 150 г (2-3 бр.), кромид лук 50 г (1 глава), домати 100 г (1-2 бр.), кости за приготвяне на бульон 0.500 кг, сол на вкус.

Начин на приготвяне:

Зелето, нарязано на лентички, морковите, нарязани на кръгчета, и лукът, нарязан на ситно, се задушават в мазнината до омекване. Прибавят се нарязаните на ситно домати и също се задушават. Заливат се с 5-6 чаени чаши бульон, приготвен от сваряването на костите, и се посоляват. Супата се оставя да ври на тих огън 15-20 минути.

вторник, 6 април 2010 г.

Упражнения за очите

Те идват от народната медицина и са полезни при неврози, при хипертонии и
повишено вътре черепно налягане.

Работим (непременно!) без напрежение, свободно, без да примижаваме. Всяко
движение се повтаря по 8-10 пъти.

1. Вертикални движения. Очите се завъртат нагоре (сякаш се мъчим да видим
отвътре собственото си теме), после надолу ("да видим" гръкляна).
2. Хоризонтални движения. Очите се завъртат наляво и надясно, движенията са
леки, игриви.
3. Кръгови движения с очи - отначало по часовниковата стрелка, после обратно.

Забележка:Упражненията се препоръчват от М.Норбеков

Профилактика на сърдечно съдови заболявания

Препоръки за хранене с цел намаляване риска от сърдечно-съдови заболявания.


Увеличава се:

1.Консумация на зеленчуци и плодове (минимум 400 грама дневно);

2.Консумацията на пълнозърнест хляб и други зърнени храни, увеличаване консумацията на бобови храни;

3.Консумацията на ядки (специално орехи) и семена;

4.Употреба предимно на растителни масла, особено зехтин;

5.Регулярна консумация на риба, поне веднъж седмично;

Намалява се:

1.Консумацията на сол;

2.Консумацията на животински мазнини;

3.Избягване консумацията на твърди маргарини;

4.Храни, богати на холестерол (яйчен жълтък, рибен хайвер, животински мазнини, мозък, черен дроб);

5.Поддържане на нормално телесно тегло.

четвъртък, 1 април 2010 г.

сряда, 24 март 2010 г.

Празнична трапеза. Благовещение.4 рецепти с месо от акула

Благовещение(25.03) сe празнува от всички християни (православни, католици, протестанти).
Според Библията на този ден Дева Мария получава благата вест от Архангел Гавраил, че тя ще стане майка и ще роди Спасителя на човечеството, Иисус Христос.

В България празникът се свързва с идването на пролетта и затова на този ден
задължително трябва да се яде „нещо зелено“ (коприва, спанак, лапад и др.).

Някои от народните вярвания гласят, че на този ден по-леко и бързо зарастват всички рани. Например тогава се дупчат ушите на малките момиченца.
През деня всяка отрова губи силата си. Стопаните премитат къщите си и палят огньове, които прескачат, за да не пострадат от змийско ухапване през лятото. Поради страха от ухапване жените не шият, дори не докосват игли, куки или конци.
По Григорианския календар Благовещение се празнува на 25 март.
На празничната трапеза се позволяват ястия от риба, тъй като празникът се пада винаги по време на Великия пост. Празнуват всички с името Благовест, Благовеста, Благой и др.

Ето няколко рецепти с риба, подходящи за празника:


АКУЛА ПО МАРСИЛСКИ

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ ЗА 4 ПОРЦИИ:

1 кг месо от акула
4 филии бял хляб
1/2 л зеленчуков бульон
2 глави кромид лук
1 с. л. зехтин
4 бр. пресни или консервирани домати
1 глава чесън
1 щипка шафран
сол
млян черен пипер


Начин на приготвяне:

Кромидът се нарязва на дребно и се запържва в зехтина.
Прибавят се дребно нарязаните домати, скълцаният чесън, шафранът, солта и пиперът и се налива бульонът.

Пресипва се в тенджера, прибавя се нарязаното месо от акула, похлупва се плътно и се вари на силен огън 20 мин.

Филиите се запичат във фурна до златисто и се нареждат в чинии. Рибата се изважда и се слага върху тях.

Останалата течност се вари няколко минути до леко сгъстяване. Сипва се върху филиите и ястието се поднася топло.


СТЕК ОТ АКУЛА НА ГРИЛ

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ ЗА 4 ПОРЦИИ:

4 стека от акула по 180 г всеки
7 с. л. лимонов сок
1 ч. л. настъргана лимонова кора
4 с. л. зехтин
1 връзка копър
3 скилидки чесън
сол
50 г масло
2 стръка праз
1/2 връзка пресен лук
мазнина за грила

Начин на приготвяне:


Смесват се 6 с. л. лимонов сок, лимоновата кора и зехтинът в голяма плоска купа.
Добавят се половината от нарязания копър, скълцаният чесън и 1/2 ч. л. сол и се разбърква.

Стековете се измиват, подсушават и слагат в маринатата. Покриват се с фолио и се мариноват на студено 2 ч., като един път се обръщат.

Затопля се грилът и се намазва с масло.

Стековете се изпичат на грил по 5 минути от всяка страна, като се мажат с маринатата.

Бялата част от праза и пресният лук се нарязват на дребно. Смесват се 1 с. л. лимонов сок и 1 щипка сол и се разбъркват със загрятото масло. Сипва се сместа върху готовите стекове и се наръсва с останалия копър.


АКУЛА В БИРЕНО ТЕСТО

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ ЗА 4 ПОРЦИИ:

650 гр месо от акула
2 яйца
1 и 1/2 ч. ч. брашно
1/2 ч. ч. студена бира
1 ч. л. бакпулвер • 3 ч. ч. олио за фритюрник

За сос „Ремулад":

по 2 с. л. червен пипер
горчица и настърган хрян
2 каф. ч. зехтин
1/2 каф. ч. оцет
2 ч.л. сос „Уорчестър"
1 ч. л. сос „Табаско"
2 с. л. нарязан магданоз
1 ч. ч. нарязана на кубчета чушка
1/2 ч. ч. дребно нарязан зелен лук
1/2 ч. ч. кисели краставички - на кубчета

Начин на приготвяне:

Месото на рибата се нарязва на парчета по 2,5 см.

Разбиват се яйцата, 1 ч. ч. брашно, бирата и бакпулверът.

Месото се овалва в останалото брашно и след това в биреното тесто.

Пържи се на малки порции във фритюрник /или в друг подходящ съд/.
Подправя се със соса.

За соса се размесват горчицата, черният пипер и хрянът. При непрекъснато разбиване с пасатора се прибавят и останалите продукти.


АКУЛА В АРОМАТЕН СОС

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ ЗА 2 ПОРЦИИ:

450 г месо от акула без кости
по 3 с. л. зехтин и соев сос
2 с. л. шери
1 скълцана скилидка чесън
1 ч. л. млян джинджифил
6 печурки
2 с. л. доматено пюре

Начин на приготвяне:

Месото на акулата се нарязва на тънки резени.
Смесват се 1 ч. л. зехтин, соевият сос, шерито, чесънът и джинджифилът и с тази смес се залива месото. Престоява 1 час.

Останалият зехтин се загрява в тиган и в него се запържват гъбите и месото.
Сипва се маринатата, добавя се доматеното пюре, разбърква се и се оставя да ври 1 минута.

четвъртък, 18 март 2010 г.

Рецепта от Тибет

Рецепта за запазване на мадостта.

Според съвременните настойката изчиства организма от мазнините, калциевите отлагания, подобрява общата обмяна на веществата, повишава еластичността на кръвоносните съдове, подобрява зрението.
Така въздейства цялостно върху организма.

300 г чесън се измива и почиства, нарязва се на ситно и се смачква с дървена лъжица. Претегля се 200 г от тази маса, като се взема отдолу, където има повече сок, поставя се в стъклен съд, залива се с 200 г спирт и се затваря плътно. Разтворът се държи на тъмно и прохладно място 10 денонощия, след което сместа се прецежда през няколко слоя марля, изстисква се и се оставя да отлежи 2-3 дни. Настойката се пие със студено прясно мляко (по 50 г на прием) три пъти на ден, 20 минути преди ядене по специална схема.


Ето и оригиналната рецепта:

Първият ден преди закуска — 1 капка, на обяд — 2 капки, на вечеря — 3 капки. Следващите дни дозата се увеличава с по 1 капка при всеки прием. На петия ден преди вечеря и сутринта на 6-я ден се вземат по 15 капки, след което започвате да намалявате с по 1 капка на прием и на 10-я ден вечерта пиете само 1 капка. От 11-я ден се пият по 25 капки с мляко 3 пъти на ден преди ядене, докато свърши цялото количество. Подобен курс се повтаря след не по-рано от 5 години.

Източник

понеделник, 15 март 2010 г.

Рецепта за подмладяване на организма

Средството, което предлагам, възражда младостта, засилва половата активност, подобрява цвета на лицето не само на жените, но и на мъжете, забавя климакса...

Взимате 200 г портвайн или вермут, поставяте в него една обелена глава чесън, загрявате на бавен огън до кипене и след започване на кипенето се измерват 30 сек. След това се охлажда и получената течност заедно с чесъна се излива в бутилка. Съхранява се на тъмно място при нормална температура. Пие се 3 пъти на ден - 20 мин преди ядене по една чаена лъжичка в продължение на 3 дни от започването на новолунието.
За засилване на ефекта може да се взема в продължение на 3 дни от началото на всяка декада на месеца (1,2,3;11,12,13; 21,

Шарлота с крем

Необходими продукти:
2 пакета бисквити
1 литър прясно мляко
1 чаена чаша захар
3 яйца
2 супени лъжици брашно
1 прах ванилия
1 каф. ч. счукани орехови ядки

Начин на приготвяне:


Млякото се сварява със захарта.
Брашното се размива с малко студено мляко и се смесва с разбитите яйца.
Внимателно се излива в млякото и се сгъстява на тих огън, като непрекъснато се бърка.

При свалянето от огъня се прибавя ванилията. Този крем веднага се изсипва в студен порцеланов съд и се бие 5-10 минути, за да не се пресече.

На дъното на чиния се нареждат бисквитите, заливат се с 1/3 от крема, нарежда се нов ред бисквити и се налива другата част от крема. За по- голям ефект отгоре се рисува сърце със счукани орехови ядки.

Тортата се оставя на хладно за 3-4 часа.

Телешко филе с макарони

Необходими продукти:

1 кг телешко филе
3 с. л. масло
250 г макарони
100 г кашкавал.
1 глава лук
2-3 скилидки чесън
смлян черен пипер
2 с. л. захар, сол
2-3 дафинови листа
3 с. л. доматен сок
1/2 л бяло вино

Начин на приготвяне:

Начукайте филето и го накиснете за една нощ във вода с малко сол и оцет.
Отцедете го след това, подсушете и изпържете в тенджера заедно с нарязаните лук и чесън, черния пипер, захарта, сол и дафиновия лист.

При изпърженото филе налейте малко вряла вода и доматения сок и ги оставете да заврят.

Прецедете бульона в друга тенджера, прибавете към него виното и макароните (предварително накиснати в гореща вода).

Сварете макароните. Нарежете филето на тънки филийки и ги наредете в дълга овална чиния на едната й половина, а на другата насипете отцедените макарони, върху които настържете кашкавал.

Пъстърва в бекон, печена на тиганНеобходими продукти за 4 порции:

4 пъстърви

4 резена лимон

4 ч. л. зехтин

4 лимона или лайма

сол и черен пипер на вкус

500-600 г бекон

4 стръка копър за украса

Начин на приготвяне:

1. Рибата се почиства добре и вътрешността й се поръсва със зехтина, сол и черен пипер. Лимонът се разрязва на четири и се поставя във вътрешността на пъстървата.

2. Беконът се реже на тънки дълги ивици и с тях се увива рибата, като за фиксиране може да се използват клечки за зъби.

3. Пече се в предварително сгорещен сух тефлонов тиган по около 5 минути от всяка страна. Рибата се поднася топла, украсена с лимона и копъра.
Може да се сервира с гарнитура от зелена салата и задушени картофи.

Съвет:• Добре е да се използва тиган с капак - по този начин ще се избегне пръскането на мазнината и миризмата на риба.

Рибна мусака

Необходими продукти:

1 кг риба /по ваш избор/
1 кг картофи
1-2 ч. ч. прясно мляко
2 с. л. масло
смлян черен пипер
сол
Начин на приготвяне:

Изчистете и нарежете рибата на парчета. Сварете я в подсолена вода.


Сварете и обелете картофите. Нарежете ги на колелца.

В дълбока тавичка наредете ред риба, ред картофи и т.н., като завършите с картофи. Всеки ред риба наръсвайте с черен пипер.

Стоплете млякото, разтворете в него маслото и залейте мусаката. Запечете я в гореща фурна /200 градуса/.

Как се пече месо


1.Запечете месото за около 1 мин. от двете страни на много висока температура. Така порите на месото се затварят и то остава сочно.

2.Намалете температурата и оставете месото да къкри на слаб огън. Добавете една-две чаени чаши гореща вода,за да не загори.

3.Подходящи за печене са цели парчета от свинско каре, бут, плешка, врат и телешко контра филе. Колкото е по-голямо парчето месо, толкова по-сочно остава то.

Също така е добе, ако парчетата са големи, да се оставят да се пекат с костите, защото те придават допълнителен аромат.

4.Изберете подходящ съд по големина за печене. Така горещият въздух може да обхване месото от всички страни.

5.Преди да поднесете, остовете големите парчета печено да отлежат за около 5 мин. преди нарязване.

петък, 12 март 2010 г.

Съвети за приготвяне на великденски козунаци.Как се приготвят вкусни козунаци?
Ако можете и обичате да приготвяте домашни козунаци,вместо да купувате готови, ето това е за вас:

Как да замесим класически козунак?

Както за всяко тестено произведение - за да стане пръхкаво, правилото е брашното предварително да се пресее. А за козунака можете да пресеете и два пъти! След това в брашното, поставено в избрания за замесването съд, се прави „кладенче", в което се сипва половината от избраната от вас мазнина, предварително добре разбита с яйцата.
За вкусен козунак нашите баби и майки задължително са използвали свинска мас (разтопена) и олио.
За да удвои обема си, тестото за козунака изисква много топлина.
Освен че трябва да е възможно най-висока температурата в помещението, където го приготвяте и в което ще втасва, добре е и продуктите за него да не са студени. Затова прясното мляко и захарта се смесват и затоплят на котлона, след което се сипват в брашното. Прибавя се разбитата в леко топла вода (или мляко) мая и останалите продукти и се меси, колкото ви издържат ръцете. Индикатор, че тестото е готово, е, когато то стане гладко и не е прекалено сухо и твърдо, а леко мазно.
Много добър показател са мехурчетата, които се образуват на повърхността.
Успешен метод при месенето на козунак е да „биете" тестото.
Вдигате го над главата си и с все сила го удряте върху почистената и намазана с олио повърхност на масата или съда. Направете го 40 пъти. И след това оставете тестото да
втаса, като първо го покриете с намазнено алуминиево фолио или найлон. Отгоре се завива с кърпи, може дори да се сложи и одеяло. Колкото му е по-топло, толкова по-бързо ще втаса.
Когато удвои видимо обема си, тестото отново се размесва и по желание се „бие" още около 40 пъти. Оставя се пак покрито и на топло - да уголеми размера си за втори път.

Как да го оформим на плитки?
Първо накъсайте топки от тестото и с ръце (потопени леко в мазнина) ги оформете на фитили. Взимате три от тях и ги сплитате.

По-сложно, но пък и по-вкусно, е да направите сплетени козунаци с плънка. Тогава всеки, оформен от вас фитил, първо трябва да сплескате с ръце до правоъгълник. Върху него се слага плънката - смес от накълцани орехи, канела и захар, попарени с мляко, или от различни плодове, локум и др. След това тестените правоъгълници се навиват на руло и с по три от тях се оформят плитки. Те се поставят в намазнения съд, в който ще се пекат, за да втасат. Преди печенето се намазват с разбит жълтък и се поръсват с едра захар, парчета белени бадеми или друга украса.
Козунакът се слага в предварително загрята фурна, за да не спадне обемът му. Преди да се извади от тавата, готовият сладкиш се оставя да изстине.

Ето и рецепта за плетен козунак:

1 кг брашно, 5 яйца, 1 ч. чаша прясно мляко, 1 и 1/4 ч. чаши захар, 250 г мазнина, 40 г мая, 1 ч. л. сол, 1/2 ч. чаша орехови ядки, 50 г стафиди, настърганата кора от 1 лимон, 2 с. л.
Приготвя се класическо козуначено тесто, като към него се добавят настърганата
лимонена кора и стафидите. След първото втасване накъсайте тестото на парчета и ги разточете на правоъгълници. Усучете ги с ръце на фитили и оформете плитки. Подредете ги в намазнена тава да втасат отново. Преди печенето ги намажете с разбитите яйца, а отгоре ги поръсете със захарта и накълцаните орехови ядки.

четвъртък, 11 март 2010 г.

Защо е важна фолиевата киселина?

Несъмнено всяка бъдеща майка и изобщо всяка жена е информирана относно необходимостта да приема фолиева киселина преди бременността. Колко и как да стане това, е важно да не се забравя.
Под формата на малки, но съществени съвети,вижте следната информация:


Какво представлява тя?


Фолиевата киселина /витамин В9/ е витамин от група В (в която влизат общо 15 витамина). За съжаление не можем да си я набавим с плодовете и зеленчуците, защото съдържанието й в тях е недостатъчно.


Как да си я доставим?

Като я приемаме на таблетки. Дневната доза е 0,4 мг за всички жени, а за тези, които вече са имали прецедент (увреден плод), тя е 4 мг.


До каква степен намалява риска от малформации?

С редовния й прием могат да бъдат предотвратени 70% от малформациите на невралната тръба при новородените.

Кога ефектът е гарантиран?

Ако се приема два месеца преди зачеването и два месеца след него.
Тъй като при 80% от случаите раждането на дете идва непланирано, най-добре е фолиевата киселина да се приема профилактично от жените на възраст от 15 до 40 години, независимо дали планират бременност или не.

Има ли опасност, ако се прекали с дозата?

Ако се приема дневно по 0,4 мг фолиева киселина, това наподобява прием на хомеопатично средство и в този случай за вреда и дума не може да става. Но за големите дози от порядъка на 30 - 40 мг дневно се смята, че крият опасност.

При витаминотерапия с много високи дози витамин В9 е регистрирана по-висока честота на рак на гърдата. Макар и да не е научно доказано, че голямото количество фолиева киселина провокира това онкологично заболяване, не е желателно да се прекалява с нея.

Най-добрите източници на витамин В9 са:

Всички листни зеленчуци (зелени салати, зеле, магданоз, спанак), аспержи, броколи, карфиол, зрял фасул, грах, домати, ряпа, ечемик, кълнове, леща, ориз, пшеничен зародиш, овесени ядки, нахут; черен дроб, агнешко и говеждо месо, меки сирена, яйца, а също така и пълнозърнест хляб.

Плодовете с най-високо съдържание на фолиева киселина са: къпина, киви, портокал, банан, ягоди, авокадо, папая. В някои страни фолиевата киселина се използва като хранителна добавка при производството на тестени изделия (фиде, макарони, спагети и др.).

Шоколадови топчета c овесени ядкиНеобходими продукти за 4 порции:


400 г шоколад
2 с. л. краве масло
200 г овесени ядки за овалване


Начин на приготвяне:

Шоколадът се разтопява на водна баня и към него се добавя маслото.
Сместа се разбърква добре, оставя се да изстине и с помощта на лъжица се правят топчета.
Овесените ядки се бланшират за 3 минути във вряща вода, изцеждат се и топките се овалват в тях.

сряда, 10 март 2010 г.

Пиле с броколи и кускус


Необходими продукти за 4 порции

450 г кускус
450 г броколи
450 г пилешко филе
1 ч.ч. вода вода •
1 зелен лимон
бял пипер
сол и зехтин на вкус

Начин на приготвяне:

В дълбок тиган се сипват водата и малко зехтин и щом кипнат, се прибавя кускусът. Когато стане полуготов, се добавят броколите, кората и сокът от лимона и белият пипер.

Задушават се под капак за още 10 минути.

Пилешкото филе се нарязва на жулиени /тънки ивици/ и запича без мазнина в тефлонов тиган. След като придобие златист цвят, се сваля от огъня.
При сервиране на ястието, което се поднася студено, кускусът се изсипва в плоска чиния и се аранжира с пилето и броколито.

Доматено предястие

Необходими продукти за 4 порции

24 коктейлни доматчета
200 г топено нискомаслено сирене (или нискомаслена извара)


Начин на приготвяне

Изрязват се капачета от горната част на доматите.Издълбава се вътрешността им, след което се пълнят с топеното сирене.Поставят се отново капачетата им и се редят върху листо от зелена салата.

Крем „Рикота"


Необходими продукти за 4 порции

440 г сирене „Рикота" (разбито наподобява отцедено кисело мляко)
8 с. л. течен подсладител
20 г филирани бадеми
ванилия на вкус


Начин на приготвяне:


В дълбока купа сиренето се разбива с пасатор до получаване на гъст крем. Добавят се подсладителят и ванилията.
Сместа се разпределя в чаши с високо столче и се поръсва с филираните (нарязани на иглички) бадеми.

вторник, 9 март 2010 г.

Билки при стомашни киселини

Стомашните киселини са нещо много неприятно.
Обикновено за да се избегнат или намалят е добре да се ограничават определени храни и да се засили приемът на други.

Освен диетите при стомашни киселини много добре действат и комбинации от билкови чайове и отвари.
Тяхното действие, както и всяко друго лечение с билки, е по-бавно и трябва да се прилага продължително и упорито.
Ето няколко рецепти за билкови чайове, които помагат при стомашни киселини.

1.Киселица против стомашни киселини. Но билката трябва да се прилага само в прясно състояние, не сушена.

Приготвяне на чай от киселица:

1 с.л. пресни листа се попарват в половин литър вода и се оставят да се изкиснат.

Приготвяне на пресен сок:

Листата се измиват и изстискват в сокоизстисквачка. Пие се по 2 ч.ч. охладен чай на ден.

2.Чай от коприва, бял равнец, радика и жиловлек.

Смесват се по равно. Пие се глътка по глътка.

3.Чай от пресни коприва и невен.

Смесват се по равно.

4. Чай от бял равнец.

Други приложения на белия равнец:

При мигрена- 1 ч.ч. чай на ден на глътки. При редовна употреба минава.

Използва се и за кръвопречистване.Чрез кръвопречистващата си сила той изтласква редица болести, натрупвани през годините.


билки

понеделник, 1 март 2010 г.

Упражнения за укрепване на духа и тялото

Отдавна се знае, че прехвърлянето на броеницата действа успокояващо. Според учени-рефлексотерапевти, ползата от тази занимавка е далеч по-голяма.
Според някои изследвания местенето на нанизани топчета, не само от броеница, но например на гердан, влияе върху различните жизнени функции на организма, коригира емоционалното и физиологичното състояние на човека. Причината за този ефект е, че нервните окончания на върха на пръстите са свързани непосредствено
с мозъчните центрове.

Ако броеницата се прехвърля с палеца и показалеца едновременно, се облекчава главоболието и се нормализира затрудненото дишане, твърдят изследователите.
Когато топчетата се преместват със средния пръст, се отстранява гневът или депресията, с безименния пък се повишава устойчивостта на магнитни бури и се спира спадането на кръвното налягане.

А при мачкане на броеницата в юмрук се нормализира работата на всички вътрешни органи.

Това донякъде обяснява защо несъзнателно си играем с пръстените, украшенията и т.н.
Подсъзнателно така се разтоварваме, като допираме върховете на пръстите до някаква провърхност.

Същото може да се постигне и когато свирим на пиано, например.

Какво ga ядем, за да сме хубави

Всеки ден милиони мъртви клетки от кожата отпадат. За щастие нов горен слой се получава за 35-45 дни.
Клетките от средния слой умират и се превръщат в мъртви торбички, пълни с много кeратин, който представлява неразтворим белтък.
Бързо делящите се клетки под тях ги избутват нагоре към повърхността на кожата. Образуването на новите клетки, тяхното състояние и функции зависят от храненето.
Най-важните хранителни вещества за кожата са цинкът и витамините, никотинова киселина (витамин РР), витамин В6, фолиева киселина и витамин В12.
Два пъти по-важни са те за възможностите на кожата да се обновява след порязване или изгаряне. Богати на тези вещества са месото, рибата, яйцата. Препоръчват се постни меса, тъй като животинските мазнини в големи количества са вредни за здра-
вето - може да повишат холестерола.
Основни хранителни източници на фолиевата киселина са листните зеленчуци като салати, спанак. Бобът и лещата, пълнозърнестият хляб също са богати на цинк и тези витамини с изключение на В12, който се съдържа само в животински продукти.

Витамин А е жизненоважен за състоянието на кожата
Витамин А играе важна роля в поддържането на нормална структура на клетките на кожата. Дефицит на този витамин с клинични прояви е рядък у нас, но се наблюдават гранични дефицитни състояния. Те са придружени със заместване на част от нормалните кожни клетки с клетки, пълни с кератин.
Увеличеното количество кератинизирани клетки правят кожата суха и твърда. Хранителни източници на витамин А са животинските продукти - черният дроб, маслото,пълномасленото мляко, сметаната, сирената, яйчният жълтък.
С тези продукти обаче трябва да се внимава, особено с напредването на възрастта,тъй като може да допринесат за липидни нарушения.
Препоръчва се консумацията на жълти и червени зеленчуци и плодове като моркови, домати, тиква, кайсии, царевица, портокали, които са богати на каротини - пигменти,които в организма се превръщат във витамин А.

Без витамин С кожата увяхва.

Витамин С е необходим за образуването и поддържането на колагена - белтъчно "циментиращо" вещество,което се намира между клетките и изгражда базата на на кожата,а също така и на кръвоносните съдове.
Тази функция на витамин С осигурява целостта на тяхната структура,подпомага заздравяването на раните и намалява чувствителността към инфекции. Кожата буквално повяхва и увисва, ако има дефицит на витамин С в организма.
Хранителни източници са плодовете и зеленчуците.
През зимата най- богати на него са кивито, портокалите, лимоните, грейпфрутът, шипковият чай, карфиолът, консервираните или замразени чушки, лютеницата, зелето. Само с 2 кивита, с 1-2 лимона или с 1 портокал ще осигурите дневните си потребности оm витамин С.
Пушачите имат 2 пъти по-големи нужди от витаамин С.

Водата е ключът на свежата кожа

Водата съставя преобладаващата част от теглото на човека.
Жизнените процеси в човешкия организъм протичат във водна среда.
Водата е основна съставка на протоплазмата и играе важна роля в обмяната на веществата. С урината, изпражненията, чрез изпарение от кожата и издишания въздух се губят от 1.5 до 3 л вода дневно.
За да се поддържа нормален воден баланс и оттук нормален тургор и свежа кожа, е необходимо да се приема същото количество вода. Тъй като чрез хранителните продукти постъпват около 800 мл -1 л вода, трябва да поглъщате 1-1.5 л течности дневно.

Хайвер от картофи

Необходими продукти:

1 кг картофи
1 кафена чаша грис
2 глави лук
5 с.л. олио
сол
1 лимон
стръкчета магданоз
5-6 маслини

Начин на приготвяне:

Картофите се сваряват и се пасират или намачкват.
Грисът също се сварява на гъста каша и се прибавя към картофите.
Лукът се настъргва, посолява се на вкус и се слага лимоновият сок.
Всичко се разбива с миксер или пасатор до получаване на хомогенна смес.
Поставя се в купа и се украсява с маслини и листенца от магданоз.

Картофи пържени с доматен сос

Забележка:
Ако се притеснявате да пържите, защото е по-калорично и не толкова здравословно, опитайте да направите рецептата, като запечете на фурна картофите в мазнина, нарязани на кръгчета или както на вас ви харесва.После следвайте останалата част от указанията за приготвяне.

Необходими продукти:

1 кг картофи
1/2 кг домати
1 с.л. брашно
1 кафена ч. вода
1 кафена ч. олио
1 глава чесън
сол
1/2 вр. магданоз
черен пипер

Начин на приготвяне:

Картофите се изпържват и се слагат в голяма затоплена чиния. В същата мазнина се задушават доматите /избелени и настъргани/, постепенно се прибавя по малко от водата, слагат се чесънът, нарязан на ситно, и черният пипер. Накрая с малко вода се размива брашното и се слага да се сгъсти соса.
Поливаме с готовия сос картофите и поръсваме с магданоз.

Картофи на фурна

Необходими продукти:

1 кг картофи
2 глави лук
200 г сирене
1/2 пакетче масло /125 г/
черен пипер
чубрица
джоджен
1/2 вр. магданоз
2 с.л. олио
сол

Начин на приготвяне:

Картофите се сваряват. В йенска тенджера на дъното слагаме олиото и нареждаме половината картофи, нарязани на колелца.

Поръсваме от подправките и нареждаме лука, също нарязан на колелца, настъргваме сиренето, пак слагаме подправки и малко от маслото. След това нареждаме останалите картофи, слагаме парченца масло, сол. затваряме капака и печем 1 час в умерена фурна.

Обръщаме в чиния и поръсваме със ситно нарязан магданоз.

Сервираме със салата според сезона.

Картофи - Чипс

Необходими продукти:
1 кг картофи
2 ч.ч. олио
сол.

Начин на приготвяне:

Картофите се нарязват на тънки колелца. Пържат се в два съда. Първо ги слагаме в първия съд с много силно сгорещена мазнина. Когато станат розови, веднага ги прехвърляме в другия съд и те веднага се издуват. Вадим ги с решетъчна лъжица. Не ги задушаваме. Посоляваме ги и ги поднасяме топли.

Забележка:
Слагат се по малко картофи, за да се изпържат добре.

Картофи пълнени с яйца и сирене

Необходими продукти:

1.500 кг едри картофи
3 глави лук
2 яйца
5-6 домата
200 г сирене
2 с.л. олио
1/2 п. масло /125 г/
1/2 вр. магданоз
1/2 вр. копър
черен пипер

Начин на приготвяне:

Картофите се обелват, срязват се на две, като леко се издълбават и се варят 10 мин.
Нареждат се в намаслена тавичка и се пълнят с плънката, която се подготвя по следния начин:

В олиото се задушава лукът. Като изстине, се прибавят настърганото сирене, яйцата, черният пипер и копър. С тази смес се пълнят картофите, поливат се с масло, върху всеки картоф се поставя по едно резенче домат и се пекат 10-15 мин., след което се изсипва сока от доматите наоколо. Пекат се още 10 мин.
Поръсват се обилно с магданоз.
Могат да се полеят със сос „Бешамел".

Картофено руло с гьби

Необходими продукти:

За рулото:
2 кг картофи
3 яйца
1 кафена ч. брашно
2 с.л. галета, сол, 100 г кашкавал.

За плънката:

1/2 п. масло от 125 г
2 глави лук
1 ч.ч. сварени гъби /може и консервирани/
100 г кашкавал
3 бр. твърдо сварени яйца
черен пипер
1/2 вр. магданоз
чубрица
вегета

За намазване:

1 яйце
бучка масло
1 с.л. галета
50 г кашкавал

Начин на приготвяне:

Картофите се обелват и сваряват в подсолена вода, след което се пасират.
Прибавят се яйцата, брашното и галетата, настъргва се кашкавалът.
Сместа се омесва, посолява се, ако е нужно, и върху домакинско фолио или мокра кърпа се разстила правоъгълен пласт с дебелина 1.5 см, а върху него се изсипва плънката, която се подготвя по следния начин:

В маслото се задушават лукът и сварените гъби. Сместа изстива и към нея се прибавят нарязаните на кубчета твърдо сварени яйца и подправките. Рулото се завива и се слага в намаслена тавичка.
Оформя се добре, намазва се с маслото и яйцето, поръсва се с галетата, набожда се с вилицата и се пече до готовност на 200 градуса.

Чушки с извара

Ястието е леко и много приятно.
Подходящо е както за основно, така и за предястие. Може да се сервира и като гарнитура към паниран кашкавал, сирене и т.н.
Много добре се получава в комбинация със зелена или зелева салата.

Необходими продукти:

няколко печени чушки
около 200 гр извара
2 яйца
олио
сол

Начин на приготвяне:

Чушките се измиват и нарязват на ситно.
Слагат се в тиган и се задушават с олио и вода.
В отделен съд се разбива изварата с яйцата и се прибавят към вече задушените чушки.Готово е след около 5 минути.
По желание се поръсва с магданоз.

Запечени картофи с яйца и сирене

Предполагам, че има случаи, когато в кухнята присъстват няколко определени хранителни продукта и единствено с тях искате да сготвите нещо вкусно и бързо.
Тъй като картофите, яйцата и сиренето са сред тези храни, предлагам да опитате следната бърза картофена запеканка.

Необходими продукти:

1 кг картофи
1/2 к.ч. олио
3 бр.яйца
200гр сирене
чубрица
сол

Начин на приготвяне:


Картофите се нарязват на кръгчета, посоляват се и се нареждат в тава.
Заливат се с вода и олио, колкото да се покрият и се пекат на слаб огън /около 200 градуса/.Когато картофите омекнат и водата се изпари, се изваждат.
След кратко охлаждане се добавят разбитите яйца със сирене и чубрица.

Ястието се запича до зачервяване.

сряда, 24 февруари 2010 г.

СОСОВЕ ЗА АЛАМИНУТИ- 3 ЧАСТ

Доматен сос „Букет"

Продукти за 4 порции: 1 глава лук, 1 резен керевиз, 1 морков, 3 супени лъжици растително масло, 1 супена лъжица брашно, 1/2 кг домати (или 2 супени лъжици доматено пюре), 1 чаейа лъжичка захар, 3—4 зърна черен пипер, 1/2 дафинов лист, 2 кисели краставички
Лукът, морковът и керевизът се настъргват на ренде и се задушават с 1 супена лъжица растително масло и щипка сол 10 мин. Добавят се едро нарязаните домати и задушаването продължава още 10 мин. Сместа се претрива през сито и се прибавя към запръжката, приготвена от останалото растително масло и брашното. Разрежда се с 1 чаена чаша студена вода и се вари 15 мин на тих огън. Добавят се захарта, сол на вкус, черният пипер, дафиновият лист и много ситно нарязаните кисели краставички. Сосът се вари още 10 мин.

Доматен сос по италиански

Продукти за 4 порции: 1/2 кг зрели месести домати (или 2 супени лъжици доматено пюре), 1 глава лук, 1 скилидка чесън, 1 резен керевиз, 1 морков, магданоз, 1 чаена лъжичка брашно, 3 супени лъжици растително масло, 1 чаена чаша силен бульон, сол, червен пипер, захар

Едро нарязаните зеленчуци (без доматите) се задушават до омекване в растителното масло и малко сол. Наръсват се брашното и червен пипер. Прибавят се доматите и бульонът и се вари на тих огън. Сместа се претрива през сито, подправя се на вкус със захар и сол и се вари още 30 мин на тих огън.

Чилийски доматен сос

Продукти за 4 порции: 4 средно големи домата, 4 средно големи глави лук, 1 лютива пиперка или 1/2 чаена лъжичка лютив червен пипер, 1/2 чаена чаша винен оцет (или 1/4 винена чаша оцет и 1/4 винена чаша вино), 1 препълнена лъжица пудра захар, 1 непълна чаена лъжичка канела, сол
Лукът, доматите и пиперките се нарязват на ситно, прибавят се оцетът, захарта, сол и накрая — канелата. Сместа се вари на тих огън 20 мин, претрива се през сито и се вари още 10 мин, за да се сгъсти.

Сос за дивеч

Продукти за 4 порции: 1 връзка корени за супа, 1 глава кромид лук, 2 супени лъжици растително масло, 2 супени лъжици стопена телешка лой, 1 супена лъжица брашно, 1 чаена чаша силен бульон, бахар, канела, чесън, червен пипер, дафинов лист, 1 чаена лъжичка захар, 1 чаена лъжичка доматено пюре, 1 чаена лъжичка оцет или лимонов сок, сол, 1 ракиена чашка коняк или 1 винена чаша ароматно червено вино, копър, магданоз
Корените за супа и лукът се нарязват на ситно и се задушават в смесената мазнина. Наръсва се брашното да се поизпър-жи. Разрежда се с бульона (студен), прибавят се подправките и сосът се вари на тих огън десетина минути. Прецежда се и се прибавя конякът (или виното), а преди употребата — копър и магданоз по вкус.

Студен лютив сос

Продукти за 4 порции: 4 супени лъжици лютеница, 2 супени лъжици настъргано краве сирене, сок от 1 малка глава лук, сок от 2—3 скилидки чесън, 1 филия сух хляб без кората, 1/2 чаена чаша зеленчукова отвара (или подсолена вода), 1 чаена лъжичка горчица, 1 чаена лъжичка лимонов сок, по 1 щипка захар и черен пипер, сол, 2—3 супени лъжици растително масло
Сокът от лука и чесъна се смесва с лютеницата, сиренето, навлажнения в зеленчуковата отвара хляб и се претриват през сито. Прибавят се горчицата, лимоновият сок, захарта, черният пипер и сол на вкус. Сместа се разбива с дървена лъжица 5 мин, а след това бавно се прибавя на струйка растителното масло.

СОСОВЕ ЗА АЛАМИНУТИ- 2 ЧАСТ

Сос по френски, застроен е яйце

Продукти за 4 порции: 1 глава лук, 1 тънък резен керевиз, 1 корен от магданоз, 30 г краве масло, 2 супени лъжици брашно, 2 чаени чаши силен бульон, 1 яйце, сол, лимонов сок
Лукът, керевизът и коренът от магданоз се почистват и се нарязват на ситно. Задушават се с щипка сол в маслото. Прибавя се брашното и се пържи до светложълто оцветяване. Сместа се разрежда с бульона (студен) и се вари 10 мин. Сосът се оттегля от огъня, застройва се с разбитото с няколко капки лимонов сок яйце и се прецежда, без да се претрива.

Сос с бяло вино

Продукти за 4 порции: 2 чаени чаши сос по испански (вж. рецептата), 1/2 чаена чаша бяло вино, 1/2 чаена чаша доматен сок, 1 глава кромид лук, 2—3 скилидки чесън, 30 г краве масло, 1 чаена лъжичка ситно нарязан магданоз, сол
Лукът се нарязва на ситно и се запъри?ва в кравето масло, залива се с виното и се-вари, докато сместа остане наполовина. Добавят се сосът по испански, доматеният сок и счуканият със сол чесън. Сместа се вари още десетина минути, подправя се с магданоза и се оттегля от огъня.

Сос с червено вино

Продукти за 4 порции: 1 чаена чаша червено ароматно вино, 1 глава лук, 1 чаена чаша сос по испански (вж. рецептата), 1/2 чаена чаша сос от печено, щипка черен пипер, 1/2 дафинов лист, 1 супена лъжица мащерка, 5—6 филийки от варен говежди костен мозък, сок от лимон, сол
Виното се вари, докато се изпари 1/3 от обема. Прибавят се ситно нарязаният лук, черният пипер, дафиновият лист, мащерката и сосът по испански. Сместа се вари 15 мин. Пяната се отстранява и сосът се прецежда през тензух. Прибавят се сосът от печено, лимонов сок на вкус и филийките от говеждия костен мозък. Ако е необходимо, сосът се подправя със сол на вкус.


Лютив сос

Продукти за 4 порции: 1 чаена чаша бяло вино, 1 чаена чаша оцет, 1 глава кромид лук, естрагон и магданоз по 1 супена лъжица, 2 жълтъка, 30 г краве масло, 1 щипка черен пипер, лютив червен пипер на вкус, сол.
Виното и оцетът се смесват и се варят, докато останат наполовина. След като течността изстине, се прибавят ситно нарязаните лук, естрагон и магданоз, черният пипер, сол и жълтъците. Сместа се загрява на тих огън, като леко се разбива. Добавя се маслото и разбиването продължава, докато жълтъците се по-сгъстят. Сосът се прецежда през тензух и се подправя с лютивия червен пипер.


Топъл остър сос

Продукти за 4 порции: 1 ябълка, 2 моркова, 1 филия сух бял хляб без кората, 2 супени лъжици доматено пюре, 1 супена лъжица оцет, 1 супена лъжица горчица, 1 супена лъжица лимонов сок, 4 зърна бахар, 10 зърна черен пипер, 1 чаена лъжичка червен пипер, 1 чаена лъжичка захар, 3 супени лъжици растително масло, 1 чаена лъжичка коняк или ром, сол.
Морковите и ябълката се настъргват и се задушават до омек-ване с 1—2 супени лъжици гореща вода. Прибавят се хлебните трохи и сместта се претрива през сито. Към полученото пюре се добавят стритите бахар и черен пипер, горчицата, червеният пипер, доматеното пюре, оцетът, лимоновият сок и захарта и се разбъркват около 5 мин, като се добавя растителното масло на тънка струйка. Сосът се ароматизира с коняка или рома.

Топъл сос от пиперки по ориенталски

Продукти за 4 порции: 1/2 кг почистени зелени пиперки, 3—4 глави лук, 2 скилидки чесън, 2 супени лъжици растително масло, 1 супена лъжица оцет, 1/2 чаена лъжичка захар, сол, черен пипер
Нарязаните на едро пиперки и лук (кромид и чесън) се смилат, след което пюрето се задушава в растителното масло 15 мин. Прибавят се оцетът, захарта, сол и черен пипер и сосът се вари още 2—3 мин.

СОСОВЕ ЗА АЛАМИНУТИ

1.Сос по испански

Продукти за 4 порции: 30 г краве масло, 2 супени лъжици браш¬но, 3 чаени чаши силен бульон, 1 тънък резен сланина (около Юг), 1 морков, 1 малка глава лук, 1 супена лъжица доматено пюре, 3 супени лъжици червено вино, 1/2 дафинов лист, няколко зърна черен пипер, сол
Брашното се запържва в маслото до тъмножълто оцветява¬не. Разрежда се с 2 чаени чаши студен бульон и се вари на тих огън, като се разбърква с дървена лъжица. Сланината се нарязва на дребни парчета, запържва се и като се зачерви, към нея се добавят нарязаните на дребно морков и лук и подправ¬ките. Пържат се до леко зачервяване. Мазнината от пърженето се отцежда и се смесва с виното. Маслено-винената смес ври, докато остане наполовина, и към нея се прибавят сосът и зелен¬чуците. Сместа ври 1/2 ч на тих огън, като се отстранява пяната и се разбърква. Добавят се останалият бульон и доматеното пю¬ре, подправя се на вкус със сол и се прецежда през тензух. До изстиването му сосът се разбърква от време на време.

2.Доматен сос с гъби

Продукти за 4 порции: 1 чаена чаша сос от печено, 1 чаена чаша доматен сок, 1 чаена чаша бульон от гъби, 5—6 сварени гъби, черен пипер, сол
Сосът от печено се смесва с доматения сос и се вари, до¬като се изпари Г/З от обема. Прибавят се бульонът и дребно на¬рязаните гъби. Варенето продължава на тих огън още 20 мин. Готовият сос се подправя на вкус със сол и черен пипер.


3.Сос с шунка

Продукти за 4 порции: 1 чаена чаша сос от печено, 1/2 чаена чаша доматен сок, 1/2 чаена чаша бульон от гъби, 1/2 чаена чаша силен говежди бульон, 1/2 чаена чаша бяло вино, по една филия шунка и варен пушен език (общо около 50 г), 5—6 гъби. 15 г краве масло, черен пипер, сол
Виното и бульонът от гъби се варят, докато се изпари 1/3 от обема. Прибавят се сосът от печено, доматеният сок, говеж¬дият бульон и черен пипер. Сместа се вари на тих огън десети¬на минути. Прибавят се ситно нарязаните шунка и език и гъ¬бите, сотирани в маслото. Сосът се вари още 5 мин, подправя се със сол и се отстранява от огъня. Държи се захлупен с капак.
Морковите, лукът и стеблата от магданоз се нарязват и се задушават в растителното масло с щипка сол. Наливат се оцетът и бульонът. Сместа се вари, докато се изпари 1/3 от обема. При¬бавя се сосът и варенето продължава още 20 мин, когато се добавя скълцаният черен пипер. След 10 мин сосът се прецежда, като съставките леко се претриват. Сосът се подправя на вкус със сол и се вари още десетина минути, оттегля се от огъня и тогава се добавя маслото.


4.Сос по френски

Продукти за 4 порции: 6 едри узрели домата, 2 супени лъжици растително масло, 1 скилидка чесън, магданоз, черен пипер, сол, I щипка захар.
Доматите се измиват, обелват се, изважда се семенната част и се оставят да се отцедят. Нарязват се на ситно и се запърж-ват в растителното масло. Прибавя се скълцаният в сол чесън, черен пипер, захарта и магданоз. Сместа се вари на тих огън 30 мин.

5. C лук и горчица

Продукти за 4 порции: 3 глави лук, 30 г краве масло, 1 чаена чаша бяло вино, 1/2 чаена чаша сос от печено, 1/2 чаена чаша доматен сок, 1 супена лъжица горчица, на върха на лъжичката захар, черен пипер, сол
Маслото се сгрява и в него се задушава дребно нарязаният лук до светложълто оцветяване. Залива се с виното и се вари, докато се изпари 1/3 от обема. Прибавят се сосът от печено, доматеният сок и черен пипер. Варенето продължава още 10 мин. Сосът се оттегля от огъня и се прецежда през гъсто сито. Под¬правя се на вкус със сол и му се прибавят захарта и горчица¬та, размита в малко сос.

6.Сос със зеленчуци

Продукти за 4 порции: 2 средно големи моркова, 1 глава лук, стебла от магданоз от 1 китка, 1/2 чаена чаша оцет, 1 чаена чаша сос по испански (вж. рецептата), 1 чаена чаша бульон по избор, 10 зърна черен пипер, 30 г краве масло, 1 супена лъжица растително масло, сол

Морковите, лукът и стеблата от магданоз се нарязват и се задушават в растителното масло с щипка сол. Наливат се оцетът и бульонът. Сместа се вари, докато се изпари 1/3 от обема. При¬бавя се сосът и варенето продължава още 20 мин, когато се добавя скълцаният черен пипер. След 10 мин сосът се прецежда, като съставките леко се претриват. Сосът се подправя на вкус със сол и се вари още десетина минути, оттегля се от огъня и тогава се добавя маслото.


7.Сос със сметана

Продукти за 4 порции: 2 чаени чаши сос със зеленчуци (вж. гор¬ната рецепта), 4 супени лъжици сметана, 5—6 сварени гъби, белтък от 2 твърдо сварени яйца, сол
В кипящия сос със зеленчуци се добавят ситно нарязаните гъби и белтъци от яйцата, а след оттеглянето от огъня сосът се разбърква с добре разбитата сметана и се посолява.

8.Майонезен сос от варени жълтъци

Продукти за 4 порции: 2 жълтъка от твърдо сварени яйца, 1/2 чаена чаша растително масло, 1 чаена лъжичка горчица, лимо¬нов сок, 2 малки кисели краставички, 1 супена лъжица много ситно нарязан магданоз, сол
Твърдо сварените жълтъци се размачкват с дървена лъжица в сух съд. Прибавя се капка по капка растителното масло и се бърка непрекъснато в една и съща посока. Майонезата се под¬правя на вкус със сол и лимонов сок и се смесва с горчицата, нарязаните на дребни кубчета кисели краставички и магданоза.

9.Сос за колбаси

Продукти за 4 порции: 30 г краве масло, 2 глави лук, 1 чаена чаша сос от печено (или силен бульон), 4 чаена чаша бяло ви¬но, 1/2 чаена чаша доматен сок, 1/2 чаена лъжичка горчица, 2 кисели краставички, щипка сол
Ситно нарязаният лук се задушава в маслото до светложълто оцветяване. Прибавя се виното и се вари, докато се изпари 1/3 от обема. Прибавят се сосът от печено и доматеният сок. Варе¬нето продължава още 20—25 мин. Сосът се прецежда и се под¬правя на вкус със сол. Добавят се нарязаните на ивички и добре отцедени от сока краставички и горчицата.

вторник, 23 февруари 2010 г.

Вкусна салата от пилешко филе и орехи

Необходими продукти:

250 гр сварено пилешки филе
3 бр. сварени яйца
1 зелена салата
100 гр сурови нарязани орехи
сок от половин лимон
250 гр майонеза

Начин на приготвяне:

Месото, сварено в подсолена вода, се нарязва на кубчета.
Яйцата също се нарязват на парчета.Добавят се орехите.
Трите продукта се разбъркват.
В отделна купа се нарязва салатата и се добавят майонезата, разбита с лимонов сок и малко сол.

Всички продусти се смесват.Добър апетит!

понеделник, 22 февруари 2010 г.

Изкуството за бъдеш войн от К.Кастанеда

*

"Можеш да оцелееш единствено като воин по пътя на познанието. Защото изкуството на този воин е да изравни ужаса да си човек с чудото да си човек."
*

"Нищо няма да спечелиш, ако избързаш. Искаш ли да оцелееш, трябва да си кристално чист и до смърт сигурен в себе си"
*

"Войнът действа така сякаш знае какво прави, когато всъщност не знае нищо."
*

"В даден момент воинът е способен да прави много неща, които изобщо не е могъл да прави преди години. Самите тези неща не са се променили. Променила се е неговата представа за самият себе си."
*

"Ако воинът иска да успее в каквото и да било, успехът трябва да се постигне спокойно с много усилия, но без стрес или вманиячаване."
*

"Да бъдеш воин не е просто въпрос на желание. То е по-скоро непрестанна борба която продължава до сетният миг на животът ни. Никой не се е родил войн както никой не се е родил обикновен човек. Ние изграждаме от себе си едното или другото."
*

"Силата винаги предоставя един кубичен сантиметър шанс на война. Изкуството на война е в това да бъде гъвкав за да го улови."
*

"Личната сила е чувство. Нещо като чувство че си роден с късмет. Или може да се нарече нагласа. Личната сила е нещо, което човек придобива с цял един живот борба."
*

"Всеки човек може да вижда и все пак предпочитаме да не си спомняме това, което виждаме."
*

"За да следва пътят на знанието човек трябва да е с много богато въображение. По пътят на знанието нищо не е така ясно както бихме искали да бъде."
*

"Една от най-удивителните сили в живота на войните е страхът, защото ги подтиква да учат."
*

"Веднъж постигнем ли вътрешно мълчание всичко става възможно. Начинът да престанем да говорим на себе си е същият като начинът по който сме се научили да си говорим - ние сме били обучени принудително и категорично, затова точно така трябва да се отучим - принудително и категорично."

петък, 12 февруари 2010 г.

Салата от леща

Необходими продукти:

1 ч.ч. варена леща (зелена)
1 ч.ч. варена леща (оранжева)
1/2 ч.ч. целина, накълцана на ситно
1 ч.ч. варен на пара зелен фасул
1/4 ч.ч. накълцан магданоз
1 с.л.горчица
сол и пипер на вкус
лимонов сок
1/2 ч.ч. мазнина
италиански сос
1 зрял домат, нарязан на парченца
1/4 ч.чаша ситно нарязан лук
1 малка маруля, накъсана на парченца

Начин на приготвяне:

В купа за салата смесете двата вида леща, целината, зеления фасул и магданоза.
Смесете продуктите в купа.
Овкусете с подправките и добавете марулята.
Украсете с домата и лука.
Сервирайте с препечен хляб или франзела.

четвъртък, 11 февруари 2010 г.

Мариновано пилешко филе със сметана и топено сирене

Необходими продукти:

Пилешко филе
1 малка кофичка заквасена сметана
топено пушено сирене

за маринатата:соев сос, червен пипер,черен пипер, подправка за пиле, сол, горчица, бира, чесън, босилек


Начин на приготвяне:

Пилешкото филе се нарязва на ивици и се маринова. Реди се в намазана тава.Залива се със сметаната, разредена с малко вода и се редят парчета топено сирене.
Пече се на 220 градуса около 40 минути.

четвъртък, 4 февруари 2010 г.

Ревюта на книги

"Силите на подсъзнанието" от Антъни Патерсън

Авторът казва:
"Вашето подсъзнание притежава разума, насъщен за решаването на всичките ви проблеми, за сбъдвнето на всичките ви мечти и стремежи."

И поднася достъпни техники за оползотворяване на безкрайните възможности на подсъзнанието.
"Промени мислите си, промени живота си" от Уейн Дайър

"Живей на бавни обороти"- така авторът интерпретира строфа номер 15 от "Дао дъ дзин" в своята книга.
Лао Дзъ се приема за автора на легендарната книга ог 5000 китайски йероглифа, съставен преди 2500 години.
В нея е учението Дао.
Във въпросната строфа 15 се чете:
"Но и най- мътната вода се избистря, остане ли неподвижна.И от тази непосвижност възниква животът."
Дайър прекарва година в изучаване на камара от преводите на "Дао дъ дзин" и написал есе върху всяка от 81-те й строфи.
В началонто им цитира преведената строфа.

Заглавията са негови: Живейте простосърдечно; Живейте, подръжавайки на океана;Живейте без изисквания; Живейте като водата;

Целта му е да докаже, че идеите на Дао осмислят живота и на човека от XXI век.


"Основни етапи на детството" от Франсоаз Долто
Сборникът съдържа неиздавани статии и интервюта за детската психология.
Прочутата психоаналитичка смята, че детската психотерапия е по- трудна, "защото детето трябва да бъде може би по- уважавано от възрастен, когато м се говори."

сряда, 3 февруари 2010 г.

Рецепти за баница

Вкусна баница
Добавено в Баница

Добави към моето меню

Вкусна баница
рецепта като рецепта за баница, но става много хубава и вкусна, има разлика само в това как редим корите

1 пакет кори за баница
250 гр краве сирене
100 гр извара
3 яйца
1 ч.ч. кисело мляко

за заливката
1 яйце
1 с.л. олио

* В голяма купа рзабийте яйцата.
* Добавете сиренето, като го натрошите, изварата и киселото мляко.
* Вземате тавата за печене на баница и я намежете с 1 с.л. олио
* Сложете първите 2 кори, така че тавата да е цялата покрита, а краищата на корите да покриват стените на тавата
* С всички останали кори, без последните 2 постъпете по следния начин:
* Взимате кората и я свивате на топка и я потапяте в сместа за плънката на баницата. Кората трябва хубаво да се напои със сирене и яйца, след което я поставяте в тавата.
* Правите така докато ви останат само 2 кори,с които покривате най-отгоре баницата
* Заливката се прави от 1 разбито яйце с 2 с.л. олио и хубаво се покрива с нея баницата
* Баницата се пече около 3о-35 мин на 200 градуса, или до готовност.
* Когато баницата се наръсва със студена вода и св връща за 2-3 мин във фурната.
* След което баницата се вади и се покрива с фолио и мека кърпа и се обръща, както е с тавата върху 3 купички.

Резулатат – имате много пухкава и вкусна баница! Опитайте да я приготвите по този начин.