четвъртък, 15 юли 2010 г.

Дао на смелостта

Из "За смелостта", Ошо

Животът не слуша твоята логика; той си върви необезпокояван по своя път. Ти
трябва да слушаш живота, него не го интересува логиката ти.
Когато навлезеш в живота, какво виждаш? Идва силна буря и падат огромни
дървета. Според Чарлз Дарвин те би трябвало да оцелеят, защото са най-приспособени,
най-силни, най-мощни. Например някое много старо дърво - сто метра високо, на
възраст три хиляди години. Самото присъствие на дървото създава сила, дава
усещането за сила и мощ. Милиони корени са проникнали в земята, отишли са
надълбоко и дървото стои със сила. Естествено, дървото се бори - то не иска да се
поддава, да се предава - но след като свърши бурята, то е паднало мъртво, вече не е
живо и цялата му сила е изчезнала.
Бурята е била прекалено силна - тя винаги е прекалено силна, защото идва от
цялото, а дървото е само един индивид.
А ето и малките растения и обикновената трева - когато дойде бурята, тревата се
огъва и бурята не може да й навреди ни най-малко. Най-много хубаво да я измие, това е
всичко; целият насъбран прах се отмива. Бурята осигурява една хубава баня и след като
отмине, малките растения и тревичките отново танцуват весело. Тревата почти няма
корени, може да бъде изтръгната и от малко дете, но бурята се е оказала безсилна.
Какво се е случило?
Тревата е следвала пътя на Дао, пътя на Лао Дзъ, а голямото дърво е следвало Чарлз Дарвин. Голямото дърво е било много логично: то се е опитвало да се
съпротивлява, да покаже своята сила. Ако се опитваш да покажеш силата си, ще те
победят. Всички Хитлеровци, Наполеоновци, Александър Велики, са големи, силни
дървета. Всички те ще бъдат победени. Тези като Лао Дзъ са подобни на малки
растения: никой не може да ги победи, защото те винаги са готови да се огънат. Как
можеш да победиш човек, който се огъва, който казва: „Аз вече съм победен.
Господине, наслаждавай се на своята победа, няма нужда да създаваш неприятности.
Аз съм победен." Дори и един Александър Велики ще се почувства излишен пред Лао
Дзъ, няма да може да направи нищо. Ето какво се е случило някога, точно така се е
случило...

Няма коментари: