неделя, 17 август 2014 г.

Речник: Солипсизъм

Странно заглавие, нали? И може би съвсем не на място в блог за готварство и здравословен начин на живот. Но, както забелязвате и от други публикации /напр."Цитати от книги"/, от време на време добавям и теми, които са ми попаднали в движение и покрай общата и многообразна информация преценявам като интересни. Предлагам ви дефиниция на съответната дума и линк към източника, както и евентуално и по-подробно обяснение чрез статия и т.н. Според wikipedia солипсизъм (от латински: "солус" - един, "ипсе"- аз сам) e философско гледище, според което съществува само индивидуалното съзнание, а в епистемологичен план целият останал свят, включително и всички хора, фактически не съществуват, а са създадени от съзнанието и въображението. Солипсизмът приема възгледа, че външният свят и съзнанията извън собственото не могат да бъдат опознати и затова може да не съществуват извън съзнанието.

Най-общо, това е краен субективизъм, при който единствена материализирана реалност е тази на самата личност, а обкръжаващата действителност е нереална, продукт на личното възприятие.

Материализмът (на латински: materialis - веществен)[1] e монистично направление в онтологията, според което всичко реално съществуващо е материя - всички обекти са материални и всички явления, включително съзнанието, са резултат от материални взаимодействия, като материята е единствената субстанция. В този контекст най-често понятието материя обхваща не само веществата, но и други физични концепции, като антиматерията или гравитацията. Философски алтернативи на материализма са дуализмът и плурализмът, както и останалите форми на монизма - идеализъм, неутрален монизъм, спиритуализъм.

Няма коментари: