вторник, 10 ноември 2015 г.

Правилото на 20-те минути

Всяка утвърдена теория за мотивиране се базира на кон- кретните начини как да превърнем натрупаните знания в прак- тични умения и навици. Една от тях е за правилото за 20-те минути, за които всеки може да изтърпи каквото и да е дей- ствие, колкото и да е голяма съпротивата му срещу него. Ето какво да си разпечатаме и да сложим на видно място: 1. Няма защо да се безпокоите за здравето си, ако се зани- мавате със спорт по 20 минути всеки ден. 2. Няма да тънете в безпорядък, ако отделяте по 20 минути на ден за почистване и разтребване. 3. Няма да изпадате в творчески кризи, ако отделяте по 20 ми- нути на ден за подобряване на концентрацията си. 4. Няма да се притеснявате от проблеми в отношенията, ако отделяте по 20 минути на ден, за да изслушате близките си хора. 5. Няма да се безпокоите от липса на идеи, ако отделяте по 20 минути на ден да се вслушате в себе си и да си водите за- писки. 6. Няма да страдате от безпаричие, ако работите по 20 минути на ден върху създаването на източници за доходи. 7. Няма да се преуморявате, ако отделяте по 20 минути за отдих след всяка извършена дейност. 8. Няма да се измъчвате от въпроса как да станете по-компет- ентни, ако четете полезни книги поне 20 минути на ден.

Няма коментари: