четвъртък, 5 август 2010 г.

"Нищо не показва превъзходството на характера така,
както доброто поведение в спор,който не може да се избегне."
Х.Тейлър

Няма коментари: